BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
Istorija : konspektai,   patarimai

privalomos asmenybės/2013

Parašė istorikas, 2013-05-25, VE tema ir potemės

Mindaugas-karalius// Gediminas,Algirdas, Kęstutis ir Vytautas-LDK didieji kunigaikščiai( vaidmuo plečiant valstybės teritoriją) // Jogaila (Lietuvos krikštas, 3 privilegijos)// Kazimieras, Aleksandras (privilegijos, bajorų luomo stiprinimas)//  K.Kolumbas,Vasko de Gama, Magelanas(didieji geografiniai atradimai)// M.Liuteris (reformacija)//J. Gutenbergo, Mikalojaus Koperniko, Leonardo da Vinči, N. Makiaveli veikla (renesansas)// A.Kulvietis,M.Mažvydas,A.Daukša-veikla// Žygimantas Augustas, Mykolas Radvila Rudasis ir Jonas Chodkevičius( požiūriai į Liublino uniją) // Steponas Batoras, nuopelnai LDK// Pranciškaus Skorinos, Motiejaus Strijkovskio, Kazimiero Vijūko-Kojelavičiaus, Kazimiero Semenavičiaus, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus veikla(humanizmas ir renesansas Lietuvoje) // Žano Žako Ruso ir Šarlio Monteskjė
(visuomeninės santvarkos tobulinimo idėjos)// M. Robespjero vaidmuo Prancūzų revoliucijoje //Napoleonas (Prancūzijos vidaus politika, imperijos žlugimas) //St.Augustas Poniatovskis( veikla ATR žlugimo išvakarėse)//Tado Kosciuškos ir Jokūbo Jasinskio (vaidmuo 1974 m. sukilime) // O.Bismarkas (vaidmuo vienijant Vokietiją)// Zigmanto Sierakausko, Konstantino Kalinausko, Antano Mackevičiaus (vaidmuo 1863-1964 m.sukilime)// J.Bielinis(nelegalios spaudos platinimas)// Jono Basanavičiaus, Vinco
Kudirkos ir Juozo Tumo Vaižganto( nuopelnai tautiniam sąjūdžiui) // Adomo Mickevičiaus, Simono Daukanto, Motiejaus Valančiaus, Vinco Pietario, Jono Mačiulio Maironio, Lauryno Ivinskio, Petro
Vileišio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (veiklos reikšmė Lietuvos kultūrai)// Benito Musolini (fašistų valdymas Italijoje)//Vladimiro Lenino, Josifo Stalino, Adolfo Hitlerio veikla ( totalitarinis režimas)// Vinston Čerčilis, Franklin Ruzveltas, Josif Stalin( veikla Antrojo pasaulinio karo metais)//  Augustinas
Voldemaras ir Juozas Tūbelis ( vaidmuo politiniame gyvenime autoritarinio valdymo metais)// Antanas
Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius (LR Prezidentai, valdymo ypatumai)// Justas Paleckis ir Vincas Krėvė Mickevičius(veikla pirmosios sovietinės okupacijos metais) //Juozas Ambrazevičius (1941 m. sukilimas, vyriausybės veikla nacių okupacijos metais)//Vinstono Čerčilio (kalbos Fultone esmė),
Trumeno doktrina ir Maršalo planas( pagrindinės idėjos)// L.Brežnevas(SSRS,Brežnevo doktrina; stagnacija)//Kenedis (JAV) ir Chruščiovas(SSRS, atšilimas)-vaidmuo Karibų krizėje// M.Gorbačiovas SSRS,pertvarka ir viešumas,pastangos reformuoti komunizmą)//Jonas Žemaitis-
Vytautas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Lukša-Daumantas (vaidmuo rezistenciniame
judėjime)// Antanas Sniečkus (valdymo bruožai) // Romas Kalanta ,A.Terleckas, Vincentas
Sladkevičius, Sigitas Tamkevičius, Nijolė Sadūnaitė( vaidmuo disidentiniame judėjime)// V.Landsbergis, A.Brazauskas(požiūriai ir vaidmuo atkuriant valstybę)//

Rodyk draugams

Komentarai (0) :, toliau...

privalomos datos/istorija/2013

Parašė istorikas, 2013-05-25, VE tema ir potemės

christianizacija(krikštas):frankai-V a., slavų (Kijevo Rusia,Lenkija) – X a.// krikščionybės skilimas-XI a.// kryžiaus žygiai į Rytus-XI-XIII a.//Mindaugo krikštas,1251 m.// Mindaugo karūnizacija,1253 m.// LDK kovos su ordinais, XIII-XV a.//Saulės mūšis, 1236 m.// Durbės mūšis, 1260 m.// Žalgirio mūšis,1410 m.//Krėvos unija, 1385 m.// Lietuvos krikštas, 1387 m.// Lietuva ir Lenkija, dinastinė unija, 1386-1569 m.// Kazimiero privilegija, 1447 m.// Aleksandro privilegija, 1492 m.// reformacija, kontrreformacija, didieji geografiniai atradimai, XVI a,// M.Mažvydas, Katekizmas, 1547 m.// Liublino unija, 1569 m.// Vilniaus universitetas, 1579 m.// LDK karai su Rusija ir Švedija, XVII a.// Prancūzijos revoliucija, 1789 m.// Vienos kongresas, 1815 m.// ATR Konstitucija, 1791 m. gegužės 3// ATR padalijimai, 1772, 1793, 1795 m.// T.Kosciuškos sukilimas, 1794 m.// pramonės perversmas, politinės srovės, nacionalizmas,Vokietijos suvienijimas ,XIX a.// Pirmas pasaulinis karas, 1914-1918 m.// bolševikų perversmas Rusijoje,1917 m.// sukilimas, 1830-1831 m.//sukilimas, 1863-1864 m.// baudžiavos panaikinimas Rusijoje , 1861 m.//Spaudos draudimas, 1864-1904 m.// “Aušra”, 1883 m.// “Varpas”, 1889 m.// Didysis Vilniaus Seimas, 1905 m.// vokiečių okupacija I pas.k. metais, 1915-1918//  aktai dėl Lietuvos valstybės atkūrimo , 1917.12.11 ir 1918.02.16// Nepriklausomybės kovos Lietuvoje, 1918-1920 m.// Vilniaus praradimas,1920 m.//Klaipėdos atgavimas, 1923 m.//Steigiamasis Seimas, 1920-1922 m.//gruodžio perversmas, 1926.12// LR Konstitucijos, 1922 m.(pirmoji nuolatinė), 1938 m.(prezidentinė)// tarpukaris, 1919-1945 m.// Versalio taika, 1919 m.// fašistai Italijoje, 1922 m.// naciai Vokietijoje, 1933 m.// didžioji  ekonominė krizė, 1929 m.// SSRS ir Vokietijos sutartys ir jų slaptieji protokolai, 1939.08.23 ir 1939.09.23// Lenkijos ultimatumas ,1938 m.// Klaipėdos krašto praradimas ,1939 kovas//  Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartis ,1939 spalis// Antras pasaulinis karas, 1939.09.01 -1945.09.02// Lietuvos nepriklausomybės praradimas:1940 06 14 SSRS ultimatumas// pirmieji trėmimai, 1941 birželis// 1941 m. birželio sukilimas//NATO įkūrimas, 1949 m.// 1956 m. sukilimas Vengrijoje//  1968 m. sukilimas Čekoslovakijoje// EEB įkūrimas, 1957 m.//1961
m., Berlyno sienos pastatymas //  1962 m., Karibų krizė// 1975 m., Helsinkio baigiamasis aktas//1989 m., Berlyno sienos griūtis// Lietuvos sovietizacija ir represijos,1944 m.,partizanų karas 1945–1953 m.// Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija//1972 m., Kalantos susideginimas;Katalikų bažnyčios Kronika// Lietuvos visuomenės socialinė raida, XX a. 8-9 deš.// Sąjūdžio įkūrimas, 1988 m.// 1989.08.23, Baltijos kelias// 1990.03.11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas// 1991 sausio 13 įvykiai Lietuvoje// Lietuvos integracija į tarptautines organizacijas-JTO, 1991 m.; NATO, 2004 m.; ES,2004 m.// 1992 m., LR Konstitucija

Rodyk draugams

Komentarai (0) :, toliau...


labas:)

Parašė istorikas, 2012-12-02, labas:)

labas, mieli mano moksliukai ir tinginiukai:) kaip jūs begyvenate, kokios nuotaikos, artėjant 2013 m. valstybiniam istorijos egzaminui? truputį buvau apleidusi puslapį, bet dabar vėl sugrįžau, ir bus naujų temų konspektų; tad užsukit, skaitykit, mokinkitės ar kartokitės:)

Rodyk draugams

Komentarai (1) : toliau...

2010-2011-2009-2008 istorijos VE klausimai ir atsakymai

Parašė istorikas, 2012-05-27, Lietuvos istorija, naujausieji a., naujieji a., senovės istorija, viduramžiai

2010 VE  klausimai ir atsakymai http://www.nec.lt/189/

2011VE  klausimai ir atsakymai http://www.nec.lt/228/

2009 VE  klausimai http://www.nec.lt/failai/1152_uzduotys_2009_VBE_Istorija2.pdf

2009  VE atsakymai http://www.nec.lt/failai/1158_vertinimo_instrukcija_2009_VBE_istorija.pdf

2008 VE atsakymai http://www.nec.lt/failai/610_vertinimo_instrukcija_2008_VBE_istorija.pdf

2008 VE klausimai http://www.nec.lt/failai/576_uzduotys_2008_VBE_istorija.pdf

Rodyk draugams

Komentarai (2) :, toliau...

virtualus istorijos egzaminas

Parašė istorikas, 2012-05-25, Lietuvos istorija, naujausieji a., naujieji a., senovės istorija, viduramžiai

moksliukai ir tinginiukai, visi, kurie ruošiasi laikyti istorijos valstybinį egzaminą-pasitikrinkit savo žinias, pabandykit:) sėkmės:

)http://www.drasinkimeateiti.lt/IstorijosEgzaminas.aspx

Rodyk draugams

Komentarai (0) : toliau...

1941 m. birželio sukilimas, okupacijos(prisiminimai); nuoroda

Parašė istorikas, 2011-09-04, Lietuvos istorija

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorijos-vetroms-blaskant-okupaciju-vaizdai-ir-emigracijos-negandai-drrsomkaites-akimis.d?id=49244208

Rodyk draugams

Komentarai (0) : toliau...

Istorija, temos, 2011-2012,2012-2013m.m.

Parašė istorikas, 2011-08-30, VE tema ir potemės

1. Europa ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomenės formavimasis (iki XV a. pab.).

2. Europos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės kaita XVI-XVII a. vid.

3. Apšvietos Europoje laikai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės gyvenimo pokyčiai.

4. Lietuvos visuomenė Europos ir pasaulio pokyčių XIX-XX a. pr. aplinkoje.

5. Visuomenė tarpukario ir Antrojo pasaulinio karo epochoje (1919-1945 m.).

6. Visuomenė Šaltojo karo ir komunizmo žlugimo Europoje laikais.

7. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimas ir Lietuvos visuomenės kaita nepriklausomoje valstybėje.

Temos tiems, kurie ruošiasi laikyti istorijos VE 2013 m., t.y. dabartiniams vienuoliktokams; dabartiniai dvyliktokai mokosi pagal ankstesnę programą, išlieka 15 temų.

Rodyk draugams

Komentarai (3) : toliau...

Krėvos unija , 1385 m.

Parašė istorikas, 2011-06-11, Lietuvos istorija

Priežastys:

1.Sustiprėjusi Maskva , jungėsi rusiškas žemes;

2.Kryžiuočių puolimai, nesėkmingos sutartys;

3.Lietuvos bajorai siekė plėsti prekybinius ryšius.

Reikėjo sąjungininko.Pasirinkta Lenkija.

Lenkai tikėjosi kartu priešintis kryžiuočiams, susigrąžinti prarastas žemes, prisijungti Lietuvą prie Lenkijos.

1385 m. Krėvos pilyje Jogaila įsipareigojo krikštytis ir pakrikštyti Lietuvą, prijungti LDK prie Lenkijos karalystės.

Union of Krewo500x333.jpg

1386 m. Krokuvoje Jogaila krikštijosi, gavo Vladimiro vardą, vedė Jadvygą ir buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi.Į Krokuvą buvo atvykęs ir Vytautas, kurį pakrikštijo Aleksandro vardu.

1387 m. Vilniuje pakrikštyti Vilniaus miestiečiai , atvykę bajorai su šeimomis(Lietuvos krikštas).

Krikšto proga paskelbti trys dokumentai-privilegijos:

1.Vilniaus vyskupystės vyskupui;

2.Vilniaus miestui( Magdeburgo teisė);

3.apsikrikštijusiems bajorams.

Privilegijų reikšmė: įteisinti luomai;

Krėvos unijos reikšmė:

Personalinė unija ; sudarė sąlygas valstybių suartėjimui, spartino LDK feodalizaciją; suvienytos jėgos kovai su kryžiuočiais; Europos kultūra;LDK liko atskirta nuo Lenkijos.

Poland and Lithuania 1387.PNG

Rodyk draugams

Komentarai (0) :, toliau...

1920-1922 reformos.

Parašė istorikas, 2011-05-26, Lietuvos istorija

Lietuvos Steigiamasis Seimas - vasario 16-osios Nepriklausomybės akte numatyta institucija, kuri turėjo būti išrinkta demokratiniu būdu ir nustatyti Lietuvos „valstybės pamatus” ir santykius su kitomis valstybėmis.

Steigiamasis Seimas dirbo 29 mėnesius, turėjo 257 plenarinius posėdžius ir 963 komisijų posėdžius, priėmė per 300 įstatymų.Pirmas Steigiamojo Seimo posėdis įvyko 1920 m. gegužės 15 d. tuometinėje laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune, miesto teatro salėje. Pirmajam posėdžiui pirmininkavo Gabrielė Petkevičaitė, Seimo pirmininku išrinktas krikščionis demokratas Aleksandras Stulginskis paskelbtas Lietuvos prezidentu.

Pirmajame posėdyje Steigiamasis Seimas paskelbė esant atstatyta nepriklausomą Lietuvos demokratinę respubliką. Jau gegužės 21 d. pradėtas svarstyti naujos konstitucijos projektas. 1920 m. birželio 10 d. paskelbė antrąją laikinąją Konstituciją, kurioje pirmą kartą deklaruota parlamentinė santvarka. „Visiems Lietuvos piliečiams laiduojama asmens, buto ir korespondencijos neliečiamybės bei tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų, susirinkimų ir draugijų laisvė. Mirties bausmė naikinama”.

Nuo 1920 m. spalio iki 1921 m. vasario mėnesio Lietuvos Steigiamasis Seimas buvo išsiskirstęs. Lenkijos legionams puolant Lietuvą, Seimo nariai gynė valstybę. Tuo metu veikė vadinamasis Mažasis seimas, kurį sudarė Pirmininkas ir šeši Steigiamojo Seimo nariai.

1922 m. vasario 15 d. priėmė žemės reformos įstatymą. Žemė racionaliai skirstyta ją dirbantiems ūkininkams. Žeme aprūpinti mažažemiai ir bežemiai.

1922 m. rugsėjo 9 d. priimtas valiutos įstatymas, 1922 m. spalio 1 d. įvesta Lietuvos valiuta - litas

Svarbiausias darbas - 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta pirmoji nuolatinė Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Rodyk draugams

Komentarai (2) :, , toliau...

Paieška

Įrašykite ko ieškote:

Vistiek neradote? Susisiekite nurodytais kontaktais arba palikite komentarą