BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
Istorija : konspektai,   patarimai

Didžioji Prancūzijos revoliucija ,1789-1794

Parašė istorikas, 2010-02-21, naujieji a.

 BASTILIJOS  (karališkasis kalėjimas) paėmimas.1789.07.14

  M.Robespjeras.Jakobinų vadas.

1789 m.liepos 14 rancūzijoje prasidėjo revoliucija.Idėjiškai ją paruošė švietėjai, kurių žymiausi buvo Volteras, Ruso, Monteskjė, Didro.Jie kovojo prieš feodalinę santvarką, neribotą priespaudą, karaliaus vienvaldystę, prieš katalikų bažnyčią.Jie tikėjo proto jėga, protingais valdovais.Savo darbais, knygomis, enciklopedijomis jie švietė žmones ir ruošė revoliucijai.

Revoliucijos priežastys-nežabota absoliutinė monarchija; labai sunki valstiečių padėtis; varžomi amatai, prekyba; privilegijuoti luomai; katalikų bažnyčios neribotos teisės.Revoliucija prasidėjo Bastilijos užėmimu; paskelbta konstitucija, nuverstas ir nukirsdintas karalius.Revoliucijos eigoje išsiskyrė dvi grupuotės: žirondistai ir jakobinai.1793 -1794m. įvesta jakobinų diktatūra.

Revoliucija griovė feodalinę ir kūrė kapitalistinę santvarką.Tačiau kaime feodaliniai santykiai išliko.Bajorija prarado pirmaujančią padėtį, valdžia atiteko turtingajai buržuazijai; katalikų bažnyčia neteko privilegijuotos padėties.Revoliucija davė pradžią feodalizmo irimui Europoje.Priimta pirma pasaulyje Žmogaus teisių deklaracija, kurioje skelbiama visų žmonių lygybė.

ABSOLIUTINĖ MONARCHIJA, valstybės valdymo forma, kai absoliučiai visa valdžia sutelkta karaliaus rankose ( ypač Liudvikas XIV);

TREČIAS LUOMAS, dauguma Prancūzijos gyventojų , nepriklausomai nuo turtinės padėties, (pagrindinis revoliucijos tikslas-už lygias teises, prieš suskirstymą į luomus); 

GENERALINIAI LUOMAI, Prancūzijos parlamentas;

KONSTITUCINĖ MONARCHIJA, valdymo forma, kai valdžia dalijasi karalius ir parlamentas, valstybė valdoma remiantis Konstutucija;

SANKIULIOTAI, miestų varguomenė;

JAKOBINAI, politinė grupuotė, siekusi visuotinės rinkimų teisės (suaugusiems vyrams), turtinės nelygybės sumažinimo ir kt., rėmėsi Ž.Ž.Ruso idėjomis; pasisakė ir už prievartą ( pvz.,karaliaus nukirsdinimas); vėliau įvedė jakobinų diktatūrą.Žymiausi jakobinai-Robespjeras, Maratas, Sen Žiustas);

ŽIRONDISTAI , politinė grupuotė,nuosaikieji respublikonai, pasisakė už  reformas, prieš prievartą;

“ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ DEKLARACIJA”,1789.08.26, dokumentas, kuriuo visi žmonės pripažįstami lygūs ir laisvi, garantuojamos jų teisės ir laisvės(žodžio, spaudos, tikėjimo, asmens )ir kt.;

DIKTATŪRA, nedemokratinė valdymo forma, kai valdžia remiasi prievarta;

KONVENTAS,visuotinės rinkimų teisės pagrindu išrinktas susirinkimas; 

VISUOMENĖS GELBĖJIMO KOMITETAS, valdžia jakobinų  diktatūros laikotarpiu;

STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS, parlamentas (buvę Generaliniai luomai), kurio tikslas buvo parengti Konstutuciją;

ŠVIETĖJAI, XVIII a. mokslinikai, filosofai, kūrę ir siūlę visuomenės pertvarkymo idėjas (Ž.Ž.Ruso, Volteras ir kt.);

VANDĖJA, Vandėjos departamente kilęs valstiečių sukilimas prieš revoliuciją (kontrrevoliucija).

Patiko (20)

Rodyk draugams

:, ,

Rašyk komentarą

You must be logged in to post a comment.

Paieška

Įrašykite ko ieškote:

Vistiek neradote? Susisiekite nurodytais kontaktais arba palikite komentarą